Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Aanvraag AVG (privacy) verzoek inzage persoonsgegevens

Wilt u weten welke gegevens de gemeente van u heeft? Dien dan een Aanvraag AVG in.

Aanvragen

Beantwoord eerst een aantal vragen.
Dan ziet u precies hoe en waar u uw aanvraag kunt indienen.

Hoe de gemeente uw gegevens gebruikt

Uw gegevens gebruikt de gemeente soms om het werk te verbeteren. Bijvoorbeeld een gesprek aan de telefoon.
Uw gegevens mogen niet gebruikt worden voor andere zaken. Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Lees meer hierover op de pagina Uw gegevens, bij de vraag 'Waarvoor gebruikt de gemeente persoonsgegevens?'.

Kosten

Het aanvragen van inzien van uw persoonsgegevens is meestal gratis.

Meesturen

Het moet om gegevens gaan die de gemeente heeft.

U geeft in uw vraag aan:

 • over welk onderwerp u de persoonsgegevens wilt ontvangen,
  of welke stukken u precies opvraagt
 • wanneer de gemeente uw persoonsgegevens heeft gekregen

Aanvraag per post

Als u per post uw aanvraag indient, gebruikt u het formulier 'Uitoefenen privacyrechten'. Het adres staat op het formulier. 

AVG aanvragen voor iemand anders

Doet u een aanvraag voor iemand anders? Dan moet die persoon u toestemming geven.
Gebruik hiervoor het formulier 'Machtiging aanvraag AVG'.
U ondertekent beiden het formulier en stuurt dit mee met de aanvraag.

AVG aanvragen over gegevens van uw kinderen

Ook als u wilt weten welke gegevens de gemeente heeft van uw kinderen, is er een machtiging nodig. Uw kinderen moeten u toestemming geven om het aan te vragen.
Gebruik hiervoor het formulier 'Machtiging aanvraag AVG'.

Voorwaarden

 • U kunt alleen eigen gegevens opvragen.
 • Vraagt u de gegevens van uw kind?
  Alle ouders met gezag moeten hun handtekening zetten voor het opvragen van persoonsgegevens. Soms moet uw kind u toestemming geven.
 • Vraagt u gegevens op voor iemand waarvoor u toestemming heeft gekregen? Dan heeft u kopieën nodig van identiteitsbewijzen van u en de gemachtigde.
  U moet ook een geldige machtiging meesturen. Het formulier hiervoor staat onder het kopje 'Meesturen'.

Hoelang duurt het

Binnen een maand laat de gemeente u weten over hoe het verder gaat.

Te laat beslist

 • Soms lukt het niet om op tijd op uw verzoek te reageren. Dan laat de gemeente binnen 1 maand weten waarom dat niet lukt.
 • Is de gemeente te laat met een beslissing op uw aanvraag? Meld dit.
  Reageert de gemeente 2 weken na uw melding nog niet? Dan heeft u recht op een geldbedrag.
 • Meer hierover leest u op de pagina Melden van te late beslissing.
 • U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Link opent een externe pagina.

Contact

Heeft u vragen, bel dan 14 010.
Of kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Link opent een externe pagina.