Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Akte aanvragen voor burgers

Hebt u een akte nodig van iemand die in Rotterdam geboren, getrouwd of overleden is? Vraag een afschrift aan. Of een uittreksel van de akte in meer talen.

U vraagt uw afschrift of uittreksel in meer talen aan via de knop 'Akte aanvragen'. U logt in met uw DigiD. U betaalt online met iDeal. Als u niet met iDeal kunt betalen, dan doet u uw aanvraag per post.

Akte aanvragen. Link opent een externe pagina

Per post aanvragen

 1. Download en print het aanvraagformulier.
 2. Vul het formulier in.
 3. Voeg een kopie van uw geldig identiteitsbewijs bij.
 4. Stuur het formulier en de kopie van uw identiteitsbewijs naar:

  Gemeente Rotterdam
  Burgerlijke stand
  Postbus 70013
  3000KR Rotterdam

U krijgt het afschrift of uittreksel in meer talen per post thuis gestuurd. Samen met de rekening.

Meer informatie

Aanvraag vanuit het buitenland

 • Als u DigiD heeft doet u de aanvraag online.
 • Als u geen DigiD heeft doet u de aanvraag per post.

U krijgt de akte samen met de rekening per post thuisgestuurd. De verzending kan langer duren dan de gebruikelijke termijn van 4 weken.

Een afschrift of meertalig uittreksel van een akte vraagt u altijd aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Afschrift van een akte

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Op het afschrift staan een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Internationaal uittreksel van een akte in meer talen

Een uittreksel van een akte is een samenvatting van de akte. Op het uittreksel staat een uitleg in 10 talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatisch.

Wat staat er op de akte?

AkteInhoud van de akte
Geboorteakte
 • voornamen en geslachtsnaam
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • geboortetijd (alleen op de Nederlandse akte)
 • geslacht
 • namen van de ouder(s)
Overlijdensakte
 • voornamen en geslachtsnaam
 • geboortedatum (voor zover bekend) en woonplaats
 • overlijdensdatum en tijdstip en plaats van overlijden
 • naam van echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene
Huwelijksakte
 • voornamen en geslachtsnamen vóór het huwelijk van beide echtgenoten
 • geboortedatum en geboorteplaats van beide echtgenoten
 • voornamen en geslachtsnamen na de huwelijksceremonie van beide echtgenoten
 • datum en plaats van de huwelijksvoltrekking
 • namen van de ouders van beide echtgenoten
 • namen van de getuigen
Akte van geregistreerd partnerschap
 • voornamen en geslachtsnamen vóór het geregistreerd partnerschap van beide partners
 • geboortedatum en geboorteplaats van beide partners
 • voornamen en geslachtsnamen na het partnerschap van beide partners
 • datum en plaats geregistreerd van het partnerschap
 • namen van de ouders van beide partners
 • namen van de getuigen
Akte van echtscheiding
 • voornamen en geslachtsnaam van beide ex-echtgenoten
 • datum en plaats van echtscheiding

Let op: deze gegevens komen op de huwelijksakte als een latere vermelding.

Akte van beëindiging geregistreerd partnerschap
 • voornamen en geslachtsnaam van beide ex-partners
 • datum en plaats van de ontbinding

Let op: deze gegevens komen op de akte van geregistreerd partnerschap als een latere vermelding.

Kosten

Soort aanvraagKosten 2023
Online€ 15,70
Per post€ 15,70 + portokosten

Let op
U betaalt voor het behandelen van uw aanvraag.
Niet voor het afschrift of het uittreksel van de akte zelf.
Als u het afschrift of uittreksel toch niet nodig heeft, krijgt u geen geld terug.
Ook krijgt u geen geld terug als de gemeente Rotterdam de akte niet heeft.

De gemeente heeft de akte bij de volgende gebeurtenissen niet:

 • De geboorte of het overlijden gebeurde in een andere gemeente dan Rotterdam. Dit geldt ook voor een geboorte of overlijden in het buitenland.
  Voorbeeld: Bij een geboorte in het IJsselland Ziekenhuis vraagt u een afschrift of uittreksel van de akte aan in de gemeente Capelle aan den IJssel.
 • Het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten in een andere gemeente dan Rotterdam. Dit geldt ook voor een huwelijk of partnerschap dat gesloten is in het buitenland of op een buitenlands consulaat.
 • Rotterdam heeft ook geen akte van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap als het huwelijk of partnerschap in een andere gemeente of in het buitenland is gesloten.  Dit geldt ook voor een huwelijk of partnerschap dat gesloten is op een buitenlands consulaat.

Let dus altijd goed op de plaats van de gebeurtenis.

Meesturen

Vraagt u het afschrift of het uittreksel in meer talen per post aan? Stuur dan een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee.

Hoe lang duurt het

 • Aanvraag online: wij behandelen uw aanvraag binnen 10 werkdagen en u ontvangt de akte per post.
 • Aanvraag per post: u ontvangt de akte binnen 4 weken.

Let op: er is op dit moment grote vraag naar producten van de gemeente. De verwerkingstijd kan langer duren.

Voor wie is het

U kunt een afschrift of uittreksel in meer talen aanvragen van de volgende personen:

 • uzelf
 • uw kinderen
 • uw kleinkinderen
 • uw ouders
 • uw grootouders
 • uw echtgenoot of echtgenote
 • uw geregistreerde partner
 • uw erfgenamen
 • een ander, als u daarvoor gemachtigd bent.

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om een afschrift of meertalig uittreksel aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Voeg dit formulier toe bij uw aanvraag.

Voorwaarden

U vraagt een afschrift of uittreksel in meer talen van een akte aan bij de gemeente Rotterdam als de gebeurtenis hier heeft plaatsgevonden.

Contact

Heeft u vragen? Bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen