Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Bezwaar maken tegen afwijzing parkeervergunning

Op deze pagina maakt u bezwaar tegen een afwijzing van een parkeervergunning. Dit kan online, per post, per fax of met spoed.

Kan ik bezwaar maken?

Om te weten of uw bezwaar kans maakt, moet u een paar vragen beantwoorden.

Online bezwaar maken

Voor burgers

U kunt online bezwaar maken via de knop 'Bezwaar indienen'.
Log in met DigiD.

Voor advocaten, bedrijven en instanties

Maak online bezwaar via de knop 'Bezwaar indienen - bedrijf'.
U hebt eHerkenning niveau 2+ nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Op andere manieren bezwaar maken

Per post

In de brief schrijft u:

 • onderwerp: bezwaar
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer
  Dan wordt met u besproken wat de beste aanpak is.
 • de datum waarop u de brief schrijft
 • waar het besluit van de gemeente over gaat
 • het nummer van de beslissing
  (dit nummer staat op de brief van de beslissing)
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing
 • uw handtekening

Als uw bezwaar in een andere taal is geschreven, kan worden gevraagd of u voor een goede Nederlandse vertaling zorgt.

Samen met de brief stuurt u:

 • een kopie van de beslissing waar u het niet mee eens bent
 • als iemand anders voor u bezwaar maakt: een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier 

Postadres

Stuur uw brief naar:

Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Fax

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 267 63 00

Bezwaar met spoed

Duurt een behandeling van uw bezwaar te lang?
U kunt de rechter om een 'voorlopige voorziening' vragen.
Dit is een speciale regeling zolang uw bezwaar nog in behandeling is.
Daar moet u wel voor betalen.
Meer informatie vindt u op de pagina 'Voorlopige voorziening. Link opent een externe pagina'.

Hoelang duurt het

Als de gemeente uw bezwaar heeft gekregen, krijgt u een brief waarin staat hoelang de gemeente mag doen over uw bezwaar. Dat is 6 tot 12 weken. Dit wordt gerekend vanaf de laatste dag dat het bezwaar binnen mag komen.

De termijn kan één keer met 6 weken worden verlengd. Meestal gaat het vaak sneller, maar soms ook langzamer.
Dat kan de 2 redenen hebben:

 1. Sommige bezwaren kunnen worden afgehandeld door ambtenaren, bij andere wordt de 'Algemene Bezwaarschriften Commissie' ingeschakeld
 2. Soms is uw bezwaar eenvoudig. Dan kan een medewerker er snel naar kijken.

Maar het kan langer duren als meer mensen bij het besluit betrokken zijn, bijvoorbeeld bij een bouwplan dat consequenties heeft voor de hele straat.
Of als er onderzoek verricht moet worden voor er beslist kan worden.

Bezwaar met spoed

Kunt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?
U kunt via de rechter een Voorlopige voorziening aanvragen.
Dit kost wel geld. Kijk hiervoor op de website 'Rechtspraak. Link opent een externe pagina'.

Beslist de gemeente te laat op uw bezwaar?

Dan heeft u misschien recht op een geldbedrag.
U leest er meer over op de pagina 'Melden van te laat beslissen'.

Regels voor een bezwaar

Tijd om bezwaar te maken

Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn.
De datum op de brief met de beslissing is de start van die 6 weken.
Als uw bezwaar te laat is, antwoordt de gemeente niet meer op uw bezwaar.

Soms is de tijd voor bezwaar korter dan 6 weken.
Op de brief met de beslissing staat hoeveel tijd u hebt om bezwaar te maken.
Staat het er niet, vraag dit snel na bij de afdeling die de beslissing heeft genomen.

Bezwaarschrift niet af

Soms lukt u het niet binnen 6 weken uw bezwaar af te maken.
U hebt bijvoorbeeld nog niet alle bewijzen. Of een vertaling is nog niet klaar.
Maak dan toch bezwaar.

In het bezwaar moet in ieder geval staan:

 • uw naam
 • adres
 • datum
 • de brief met de beslissing waartegen u bezwaar maakt

Dan krijgt u nog kort de tijd om het bezwaar af te maken.

Bezwaar intrekken, aanpassen of aanvullen

Wilt u uw bezwaar stoppen, of gegevens aanpassen of aanvullen?
Dit kan door een brief te sturen naar:

Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Algemene Wet Bestuursrecht

De regels voor bezwaar staan in de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze regels gelden voor de meeste beslissingen van de gemeente. Maar niet voor allemaal. Lees in de brief met de beslissing over de mogelijkheden voor bezwaar.

Contact

Hebt u vragen?

Voor rechtshulp of juridische vragen neemt u contact op met het 'Juridisch Loket. Link opent een externe pagina'.

Veelgestelde vragen