Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Horeca

Horeca in Rotterdam is belangrijk om een aantrekkelijke stad te zijn, om te bezoeken en om in te wonen.

Daarnaast levert de horecasector een belangrijke bijdrage aan de Rotterdamse werkgelegenheid.

Stop criminele weldoeners

Nu veel horecaondernemers het zwaar hebben, is het voor criminelen extra interessant om bij de horeca een voet tussen de deur te krijgen. Door te investeren, kan geld worden witgewassen. Om ondernemers hier tegen te beschermen is een toolkit. Link opent een externe pagina ontwikkeld.

Horecanota 2017 - 2021

De Horecanota geeft de kaders voor horeca in Rotterdam. De balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat staat hierbij centraal. Het beleid speelt in op ontwikkelingen die Rotterdam de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.  De Horecanota 2017-2021 is op 1 november 2016 door het college vastgesteld.

Horecagebiedsplannen

In de Horecagebiedsplannen wordt de gewenste ontwikkeling van horeca in de gebieden van Rotterdam beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt.

Toezicht

Toezichthouders van het Team Drank & Horeca controleren op de naleving van verschillende wetten en regelingen:

Het toezicht richt zich op openbare inrichtingen, zoals horeca- en slijtersbedrijven, maar ook op supermarkten en evenementen in de stad.
Samen met partners als de Belastingdienst, DCMR Milieudienst Rijnmond en politie, controleert de gemeente naleving van de wet- en regelgeving.

Terrassen

Ook in 2023 zijn verruimde terrassen bij horeca inrichtingen toegestaan. Kijk voor de mogelijkheden en voorwaarden op de pagina Terrassen.

Horecastewards

Iedere vrijdag- en zaterdagavond worden in vier uitgaansgebieden horecastewards. Link opent een externe pagina ingezet.
Dit gebeurt in

  • Stadhuisplein/Kruiskade
  • Witte de Withkwartier
  • Oude Haven
  • omgeving Delftsestraat.

Zij treden op als gastheer. Samen met politie, portiers en gemeente zorgen zij ervoor dat overlast en incidenten beheerst blijven.  

Meer informatie

Startende en bestaande horecaondernemers kunnen voor vragen over beleid en wetgeving terecht bij het digitale Horecaloket van Directie Veiligheid.
Vragen, specifiek over gebiedszaken worden doorgeleid naar de gebiedsadviseurs horeca.

U bereikt het loket van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Dit kan per e-mail. Link opent een externe pagina of telefonisch via 010 267 25 00.