Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Melding 0-evenement

Voor kleine activiteiten in de buurt of op straat maakt u een melding bij de gemeente. Doe dit 5 dagen van tevoren. Voor een barbecue hoeft u geen melding te doen.

Maak melding via de knop 'Evenement melden'. U logt in met DigiD.

Evenement melden. Link opent een externe pagina

Als bedrijf 0-Evenement melden

U kunt de melding online doen. Link opent een externe pagina met eHerkenning.
Voor het inloggen met eHerkenning. Link opent een externe pagina heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig. Daarnaast moet u eHerkenning niveau 2 hebben en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Kijk eerst of uw evenement aan de voorwaarden voldoet.
Meer informatie vindt u op de pagina Evenementen.

Meesturen met de melding

Stuur een situatieschets mee. Dat is een plattegrond op schaal van het evenemententerrein met daarin alle objecten en de bijbehorende afmetingen.

Dit moet u aangeven op de schets 

• hoe hulpdiensten het terrein of de straat kunnen bereiken
• plaats en afmeting van alle activiteiten en voorwerpen (zoals kramen, bak- en braadapparatuur, verkoopplaatsen goederen/etenswaren, toiletten, terrassen, podia, tribunes)

Toiletten

Op een evenemententerrein moeten voldoende (verplaatsbare) toiletten aanwezig zijn. De richtlijn is minimaal 1 toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers (met een minimum van twee toiletten) op een afstand van circa 150 meter. Herentoiletten kunnen vervangen worden door urinoirs. Toiletten die aangesloten kunnen worden op bestaande voorzieningen (waterleiding en riolering) hebben in verband met betere hygiëne de voorkeur. Voor een goede toilethygiëne is een plek om je handen te wassen verplicht.

Hoelang duurt het

Na maximaal 5 werkdagen krijgt u een brief met een reactie.

Voor wie is het

Inwoners en ondernemers die een kleinschalig evenement willen organiseren waar geen vergunning voor nodig is.

Voor een barbecue is geen melding of vergunning nodig.
Ga voor meer informatie naar de pagina Barbecue.

Voorwaarden

U heeft een bewijs van kennisgeving nodig voor een 0-evenement. Dit krijgt u als de activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het evenement vindt plaats in de openlucht.
  • Niet meer dan 250 bezoekers.
  • Het is op een werkdag of zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur.
  • Het geluid mag op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer dan 80dB(A) bedragen.
  • De activiteit is niet op een weg, rijbaan, fietspad of parkeervak. Er worden geen straten afgesloten en het verkeer en hulpdiensten hebben geen last.
  • Geen extra inzet van politie nodig.
  • Er worden alleen kleine objecten neergezet met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object. Bijvoorbeeld: een partytent heeft vaak de afmetingen van ca. 4 x 4 meter. Dat is een oppervlakte van 16 m². 
  • Er is niet tegelijk een ander evenement in de buurt van uw evenement.
  • Er is een organisator, dus iemand die tijdens het evenement bereikbaar moet zijn voor de gemeente of hulpdiensten. Deze persoon is verantwoordelijk voor een goed verloop van het evenement.

Regels

Contact

Voor meer informatie of vragen stuurt u een e-mail naar evenementenvergunningen@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. U kunt ook bellen met 14 010.