Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Omgevingsvisie waarom

Hoe moet Rotterdam er in de toekomst uitzien? Hoe leven, wonen, werken, leren en recreëren we in onze mooie stad. De gemeente heeft dit beschreven in de omgevingsvisie.

Die heeft ze de titel De Veranderstad meegegeven. Dat is niet voor niets, want wie in Rotterdam woont, ervaart het zelf: Rotterdam verandert snel.

De omgevingsvisie beschrijft hoe de stad en de haven er in de toekomst uit gaan zien. Het gaat over alle zaken die nodig zijn om in Rotterdam te kunnen leven, wonen, werken, studeren en recreëren. Denk daarbij aan gebouwen, water, lucht, bodem, natuur en wegen.  In de omgevingsvisie wordt dat de fysieke leefomgeving genoemd. In de omgevingsvisie staat wat Rotterdam in de toekomst wil zijn: sterk, veerkrachtig en toekomstbestendig.

Waarom maken we een omgevingsvisie?

Rotterdam groeit en in de stad is een tekort aan ruimte. Het aantal inwoners groeit en bedrijven willen zich hier vestigen. Verschillende veranderingen vragen om ruimte op en in de grond, in de lucht, op het water en in tijd. Denk bijvoorbeeld aan de overstap van verwarmen en koken met aardgas naar zonne- en windenergie (energietransitie). Of aan veranderingen in de manieren waarop we in de toekomst reizen (mobiliteitstransitie). Of aan de gevolgen van de vergrijzing.  

Op deze en andere belangrijke ontwikkelingen moet Rotterdam goed voorbereid zijn. Dat doet de gemeente met de omgevingsvisie.  

Daarnaast is een omgevingsvisie een verplicht onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Link opent een externe pagina. Deze wet gaat naar verwachting in januari 2023 gelden. Alle Nederlandse gemeentes moeten in 2024 een omgevingsvisie hebben.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Leefwereld bewoners en natuur respecteren

We willen iedereen de ruimte geven maar daarbij houden we natuurlijk wel rekening met de huidige bewoners en wat er nu al allemaal in de stad is. Omdat er veel behoefte is aan woningen willen we 50.000 woningen bouwen. Ook willen we goede wegen en gaan we op zoek naar nieuwe manieren waarmee je je snel en veilig door de stad kunt verplaatsen. Tegelijk willen we de omgeving waarin Rotterdammers leven en de natuur respecteren.

Het is dus best lastig om te kiezen hoe we de beschikbare ruimte in de stad gebruiken. Want hoe laten we de stad groeien en zorgen we ervoor dat we dat op een goede manier doen? 

Dat staat in de eerste omgevingsvisie van Rotterdam.

Visie voor de toekomst

De vorige stadsvisie is alweer uit 2007. De omgevingsvisie is een nieuwe, allesomvattende visie op de stad. Er staat in beschreven hoe we willen dat Rotterdam er over enkele tientallen jaren uitziet en hoe we daar willen en kunnen komen.

Het maken van zo’n visie is niet makkelijk en vraagt best veel denkwerk en puzzelwerk. Ook weten we niet waar we over een paar maanden of over 5 jaar mee te maken krijgen. Daarom bekijken we regelmatig of de omgevingsvisie nog actueel is, en passen we deze aan waar nodig.

De 5 perspectieven

Belangrijke uitgangspunten voor de omgevingsvisie zijn de 5 perspectieven. Die beschrijven in één woord wat voor stad Rotterdam wil zijn. 

  • compact
  • duurzaam
  • productief
  • inclusief
  • gezond.

Vijf hoofdkeuzes

Als Rotterdam op een goede manier wil groeien, moeten we voor verschillende belangrijke onderwerpen keuzes maken. Keuzes die voor tientallen jaren bepalen hoe Rotterdam zich in de toekomst ontwikkelt. Keuzes die soms ook best ingrijpend kunnen zijn.

De 5 belangrijkste hoofdkeuzes zijn:

Geraadpleegd beleid

Op de pagina Routewijzer kunt u zien welke beleidsdocumenten zijn gebruikt voor het opstellen van de omgevingsvisie.