Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Vergunning A-evenement aanvragen

Een A-evenement is niet grootschalig of risicovol, bijvoorbeeld een braderie of een straatspeeldag. U heeft hier wel een vergunning voor nodig.

Particulieren vragen de vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Hiervoor is DigiD nodig.  

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Vergunning aanvragen voor bedrijven

Bedrijven vragen de vergunning aan via het 'formulier voor bedrijven'. Link opent een externe pagina. Hiervoor is eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. 

Meer informatie

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

A+ evenementenvergunning

De A+ vergunning is bedoeld voor evenementen die te groot zijn voor een reguliere A-vergunning, maar te klein voor een B/C-vergunning. Deze evenementen hebben dus een grotere impact op het woon- en leefklimaat, dan bij een reguliere A-vergunning.

Groot verschil ten opzichte van een reguliere A-vergunning is dat er een overleg plaatsvindt met de organisator en de betrokken diensten, zoals politie en brandweer. Er is daarom ook meer tijd nodig om de vergunning te behandelen. Voor A+ evenementen moet minimaal 8 weken van te voren een aanvraag gedaan worden. De kosten voor deze vergunning zijn € 830,10.

Rekening houden met andere vergunningen

Soms zijn ook nog andere vergunningen nodig. Voor sommige evenementen moet bijvoorbeeld bij de brandweer of het Omgevingsloket een melding of gebruiksvergunning ingediend worden. Kijk voor meer informatie op de themapagina van de brandweer. Link opent een externe pagina

Alcohol schenken

Bent u van plan om alcohol te schenken? Vraag dan hiervoor ook een 'ontheffing Alcoholwet' aan. Dit kan tegelijk met de aanvraag vergunning voor een A-evenement.

Kosten

Een vergunning voor een A-evenement kost € 276,70.
Een vergunning voor een A+-evenement kost € 830,10.

Meesturen

Als u een uw aanvraag doet, moet u een compleet plan voor uw evenement indienen. Dit plan bevat:

 • het programma of draaiboek
 • een veiligheidsplan 
 • een schoonplan
  Let op: sla het document eerst op, zodat u het na openen digitaal in kunt vullen.
 • een situatieschets

U kunt naar aanleiding van wat u heeft ingevuld, de vraag krijgen om een verkeersplan aan te leveren.

Voorwaarden

 • Uw vergunningaanvraag wordt voorgelegd aan gemeentelijke afdelingen en hulpdiensten. Als hieruit knelpunten naar voren komen, wordt u hierover geïnformeerd. Daarna kan er naar een oplossing gezocht worden.
 • Een vergunning wordt digitaal per e-mail verstuurd.
 • Er kunnen aan de vergunning extra regels worden opgelegd. Bijvoorbeeld over plaats en tijdstip, openbare orde, (brand)veiligheid, technische voorzieningen.
 • Als de vergunning wordt geweigerd, ontvangt u het besluit en de onderbouwing schriftelijk per post en tevens een kopie per e-mail.
 • De regels voor evenementen en vergunningen vindt u in artikelen 2.25 en 2.25A van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV).
  De regels en procedures zijn verder uitgewerkt in de nota Evenementenvergunningen en in het Rotterdamse Evenementenbeleid. Zie hiervoor de pagina Evenementenvergunning.

Evenementenmarkten

Organiseert u een evenementenmarkt zoals een braderie, rommelmarkt of themamarkt dan gelden er specifieke voorwaarden.
De regels vindt u in het 'Beleidskader Evenementen: Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2019. Link opent een externe pagina'.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Binnen 6 weken na verzending of uitreiking van het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen.

Hoe lang duurt het

De aanvraag van uw vergunning A-evenement duurt 4 weken.

Contactinformatie

Voor meer informatie of vragen: