Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Verhuizing doorgeven

U verhuist binnen of naar Rotterdam. Geef maximaal 4 weken voor de verhuisdatum uw nieuwe adres door. Of binnen 5 dagen na de verhuisdatum.

Geef uw verhuizing online of per post door aan de gemeente. Voor het online doorgeven hebt u DigiD nodig. Maak uw keus om te zien wat u moet doen en om uw verhuizing door te geven.

Online doorgevenPer post doorgeven

Voor wie is het

  • iedere meerderjarige die verhuist binnen Rotterdam
    Verhuist u vanuit Rotterdam naar een andere gemeente? Dan geeft u aan de nieuwe gemeente uw verhuizing door. 

  • iedere andere meerderjarige die een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier heeft van degene die verhuist
    Hebt u een huisvestingsvergunning. Link opent een externe pagina nodig? Zorg ervoor dat u zelf in persoon langskomt. U kunt niet iemand machtigen. 

  • de ouder of voogd of verzorger voor zijn of haar kind jonger dan 16 jaar

  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld 

  • iedere minderjarige van 16 en 17 jaar, tenzij de ouders of voogden/verzorgers de aangifte voor hem of haar doen

Verhuist u naar een zorginstelling of verpleegtehuis, dan kan de instelling de verhuizing doorgeven aan de gemeente. Vraag hiernaar bij uw zorginstelling of verpleegtehuis. 

Let op: Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, dan moet u apart van elkaar uw verhuizing doorgeven. 

Hoelang duurt het

De gemeente verwerkt uw verhuizing binnen 3 weken.

Hoe staat het met mijn aanvraag?

Bekijk uw online aanvraag in het Digitaal Loket. Link opent een externe pagina. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Contact

Hebt u vragen? Bel 14 010.

Veelgestelde vragen